Uddelingsmøde for medlemmer d. 27.9 2022

Uddelingsmøde for medlemmer
Tirsdag d. 27. september
Kl. 19-22

Saksild Kulturhus
Rudevej 100
8300 Odder

Der bliver serveret kaffe og kage.

Tilmelding til mødet skal ske via linket HER
Tilmeldingsfrist d. 26. september (så vi ved hvor mange stole og hvor meget kaffe, vi skal stille frem)

Online deltagelse for medlemmer på Tunø
For medlemmer bosat på Tunø er det muligt at deltage i uddelingsmødet online.
Stemmeafgivelse sker samtidigt som øvrige fremmødte medlemmer.
Forud for uddelingsmødet sendes stemmeseddel, der returneres udfyldt pr. mail under afstemningen. 

Tilmelding til online deltagelse for Tunø via linket HER
Tilmeldingsfrist d. 26. september

Alle medlemmer har stemmeret - husk at melde dig ind

Til uddelingsmødet er det medlemmer af Odder Kulturforening, der har stemmeret. Medlemskab giver dig altså mulighed for at give din stemme med, når kulturpuljemidlerne skal tildeles en række spændende kulturprojekter.

For at opnå medlemskab og stemmeret skal du melde dig ind i Odder Kulturforening senest mandag d. 26. september.

Indmeldelse sker på hjemmesiden HER

Medlemskab er gratis. 

Sådan stemmer vi til uddelingsmødet
På uddelingsmødet er alle ansøgere inviteret til at give en præsentation af deres ansøgte projekt, og det vil være muligt at stille spørgsmål.

Herefter har hvert medlem maks. 5 stemme at afgive til ansøgerfeltet.
Det er muligt at afgive mindre end 5 stemmer.
Det er kun muligt at afgive 1 stemme pr. ansøger, og altså ikke at placere alle sine 5 stemmer ét sted. 
Afstemningen foregår anonymt og med optælling på aftenen. 

Sådan uddeler vi støtte efter stemmerne
Ved hver uddeling er der en fastlagt pulje penge, der uddeles. Beløbet annonceres på mødet.
Ansøger med flest antal stemmer får tildelt penge, herefter følger ansøger med næstfleste antal stemmer - og så videre. Ansøgere får tildelt det fulde ansøgte beløb. Fordelingen fortsætter efter rangeringen af stemmeantal indtil hele puljen er uddelt. 

I tilfælde af at der er penge til delvist at imødekomme den næste ansøger i rækken, får denne mulighed for at vurdere, om de ønsker at gennemføre projektet med den delvise støtte.

Ansøgere rangeret efter at alle puljemidler er uddelt, opnår ikke støtte.