Generalforsamling 2023

06. januar 2023

Generalforsamling
Odder Kulturforening

Odder Museum - udstillingsbygningen
Møllevej 3-5 

Tirsdag d. 31. januar 2023
Kl. 19-21.30

Tilmeldingsfrist fredag d. 27. januar

Tilmeld dig generalforsamlingen


Valg til bestyrelsen og stemmeret

Alle er velkomne til årets generalforsamling i Odder Kulturforening. 

Til årets generalforsamling er pladserne for de 4 medlemmer samt 2 suppleanter fra foreningens medlemskreds på valg. 
Alle medlemmer er velkomne til at stille op til generalforsamlingen. 
Medlemmerne i den siddende bestyrelse er på genvalg. 

Stemmeret er kun forbeholdt medlemmer - så meld dig ind i foreningen, hvis du ønsker at deltage aktivt i generalforsamlingen. Indmelding skal ske senest ved ankomst til generalforsamlingen.

Meld dig ind i Odder Kulturforening HER

Program

19.00 Velkomst v. formand Tine Mynster
19.10 Fællessang
19.15

Let servering - spisning ved bordene

Gennemførsel af dagsorden for den ordinære generalforsamling (se herunder)
Valg til bestyrelsen + suppleanter

20.00 Pause
20.15 Visning fra danseperformancen Down the Rabbit Hole
20.30 Upland Studio - video og billeder fra efterårets animationsworkshop og foredrag om bæredygtighed
20.45 Lysfest 2023 - program og præsentation
21.00 Stemmeresultat - valg til bestyrelsen og suppleanter
21.15 Fællessang og tak for i aftenDagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årige periode (valg af 2 medlemmer i lige år og valg af 2 medlemmer i ulige år) samt muligheden for valg af 1-2 suppleanter for en 1 årige periode.

1 2023 er alle 4 bestyrelsespladser på valg jf. beslutning på generalforsamling i 2022: 
2 medlemmer vælges for 1 år. 2 medlemmer vælges for 2 år.
Herefter er 2 medlemmer på valg hvert andet år.

7. Valg af revisor vælges for 1 år ad gangen
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.