Tak for en god generalforsamling

01. februar 2023

Til generalforsamlingen var alle 4 bestyrelsespladser samt de 2 suppleantpladser på valg.
6 kandidater stillede op til bestyrelsen, og der var et meget tæt stemmeantal blandt dem.

Valgt til bestyrelsen er: Tine Mynster, Jørgen Rønsbo, Steen Bille og Pernille Helbo
Valgt til suppleant er: René Ingemann og Lene Vidding

Den tidligere bestyrelse er dermed genvalgt.
Bestyrelsen mødes snarest og konstituerer sig med formand.