Strategispor

De tre strategispor er:

 • Stærke oplevelsesrum
 • Kreativ udfoldelse
 • Sparring og synlighed

Stærke oplevelsesrum

Vores mål med strategisporet Stærke oplevelsesrum er at:

 • styrke udvikling af stærke oplevelsesrum, som ramme om kulturen i odder Kommune.
 • opnå at kulturens aktører i højere grad inddrages i de processer, hvor rammerne for kulturudfoldelse og kulturudøvelse i Odder Kommune er i spil.
 • opnå at Odder Kulturforening bliver et forum hvor kulturens aktører kan have en konstruktiv og åben dialog om behov og ønsker til kulturens rammer for udfoldelse og oplevelser.
 • støtte initiativer som eksperimenterer med kulturoplevelser og udfoldelse i såvel eksisterende som nye rum for kulturen – og som sætter eksisterende rammer og ressourcer i spil på alternative måder

Kreativ udfoldelse

Vores mål med strategisporet Kreativ udfoldelse er at:

 • understøtte at både børn og voksne kan få let adgang til og bedre rammer for at udfolde sig kreativt i Odder Kommune.
 • bidrage til udvikling af en kreativ skole, der bygger på nytænkning af hvordan en kreativ skole organiseres, drives og gør brug af lokalsamfundets ressourcer og fagkompetencer.
 • understøtte samarbejde med institutioner, virksomheder og kompetencer i og uden for kommunen, der har berøringsflader på det kreative og skabende område

Sparring og synlighed

Vores mål med strategisporet Sparring og synlighed er at:

 • kortlægge hvilke behov eller barrierer kulturforeningens medlemmer ser i forhold til at skabe mere synlighed og bedre overblik over, hvad der sker på kulturområdet i Odder kommune.
 • kortlægge hvilke behov der er blandt aktører og udøvende, som kan gøre det lettere og mere tilgængeligt at låne og anvende fælles kapacitet af grej, instrumenter, værksteder, rum mv.
 • inspirere til og fremme dialog og netværk såvel mellem kulturens aktører som med relevante samarbejdsparter så tværgående samarbejde fremmes og skaber nye muligheder.

Læs mere om de tre strategispor - hent pdf