Vision, formål og værdier

Vision

Odder Kulturforening vil samle og styrke kulturlivet, som en betydningsfuld kraft for den enkelte og for fællesskabet.

Formål

Vi ser kulturen som en vigtig sammenhængsskabende kraft i såvel den enkeltes liv som i fællesskabernes; Det være sig de små nære fællesskaber såvel som de større, der kan være med til at forbinde mennesker/borgere i hele Odder kommune.

Foreningens mål er at understøtte og inspirere til kulturel udfoldelse i bred forstand og yde økonomisk støtte hertil.

Det er ligeledes foreningens mål at yde støtte til kunstneriske udtryk i forventningen om, at kunsten og samtalen om kunsten beriger vores allesammens hverdag og skaber livskraft.

Foreningen vil arbejde for at samle og styrke alle gode kræfter, der virker på det kulturelle område og med rod i det allerede bestående søge at styrke samarbejde og videre udvikling i form af nye initiativer.

Kulturforeningen ønsker at sikre gennemsigtighed i måden hvorpå de offentlige midler forvaltes. Foreningen ønsker løbende at evaluere arbejdet og foretage de nødvendige justeringer i forhold til vores vision.

Værdier

Vi betragter Odder Kulturforening som et handlingsfællesskab.

Vi vægter og vil arbejde for at:

  • nye initiativer og løsninger skabes gennem aktivt medlemskab
  • nytænkning af måder og metoder for at fremme sagen og skabe bevægelse i ønsket retning
  • være i øjenhøjde og fælles i handling gennem høj grad af involvering og dialog
  • udvikle kvalitet på alle måder også i processerne frem mod mål
  • skabe rammer for idéudveksling, inspiration, initiativer og læring.