Ansøgningskriterier

Overordnede kriterier for kulturpuljen

 • Arrangementer/begivenheder/tiltag, der sætter spor. Det være sig i den enkelte deltager, i kommunens liv og i den måde vi er sammen på.
 • Initiativer der kommer fra borgere i kommunen – som primært gennemføres af borgere i kommunen og som væsentligst vil komme kommunens borgere til gode.
 • Initiativer der er af eksperimenterende karakter, og som har potentiale til at anvise nye veje og måder at opbygge fællesskaber på
 • Kunstneriske udtryksformer og måder, der kan berige/udfordre/skubbe publikum.
 • Initiativer der i bred forstand kan udfolde sig i kommunens forskellige “rum” – eksempelvis opland, skov og strand.

Hvem kan søge støtte?

Arrangerende foreninger og kulturaktører.
Producerende kunstnere og kulturaktører.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Billedkunst
 • Teater/Musik
 • Litteratur
 • Kultur- og naturarv
 • Børne- og ungekultur
 • Foredrag m.v.
 • Produktion og udgivelse af bøger, tidsskrifter, film, musik, digitale produktioner m.v.

Hvad kan der ikke søges støtte til?

Der ydes normalt ikke støtte til kommercielle aktiviteter, hvor formålet alene er at skabe over-skud.

Der ydes normalt heller ikke støtte til:

 • Forplejning og transportudgifter
 • Drifts- og anlægsudgifter
 • Rejser og arbejds- og/eller forskningslegater, der forudsættes finansieret ad anden vej
 • Afvikling af tidligere opstået underskud, projekter under afvikling eller allerede afviklede projekter
 • Anskaffelser til varig eje i form af eksempelvis teknisk udstyr

Hent ansøgningskriterierne i pdf