Sådan søger du støtte - ansøgningsprocessen

Har du et projekt eller et arrangement - måske et undervisningsforløb eller en udgivelse i tankerne?

Odder Kulturforening forvalter uddeling af kulturpuljemidlerne. Midlerne er tildelt af Udvalget for Kultur og Fritid i Odder Kommune. 

Ansøgningsprocessen


Skriv din ansøgning

Du udfylder og sender din ansøgning direkte i ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Alternativt kan du hente ansøgningsskemaet i word-format, udfylde det, og sende det til bestyrelsen på mail:kontakt@odderkulturforening.dk

Læs mere om ansøgningsrunderne og se aktuelle frister HER

Orienter dig i ansøgningskriterierne, før du skriver din ansøgning.
Læs mere om ansøgningskriterierne HER

Find ansøgningsskemaetVurdering af din ansøgning

Efter endt ansøgningsrunde screener bestyrelsen de indkomne ansøgninger i henhold til ansøgningskriterierne.


Præsentation på uddelingsmøde med medlemmerne

De ansøgere, som vurderes indenfor kriterierne, skal præsentere deres ansøgninger på et fysisk uddelingsmøde, hvor Kulturforeningens medlemmer stemmer om hvilke ansøgninger, der skal imødekommes.


Tildeling af støtte


Du kan få tildelt enten helt eller delvis støtte til dit projekt.
Hvis du får tildelt støtte modtager du fra bestyrelsen et tilskudsbrev, hvor rammerne for din støtte er beskrevet.

Med tilskudsbrevet forpligter du dig til at eftersende den nødvendige dokumentation for dit projekt i form af fx billeder fra projektet og kvitteringer for udgifterne. 


Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål omkring ansøgningsprocessen – vi glæder os til at læse og se alle jeres ideer og projekter.


Du kan kontakte bestyrelsen på mail: kontakt@odderkulturforening.dk 


BEMÆRK! Alle ansøgninger offentliggøres i Kulturforeningens medlemskreds. Hvis du ikke ønsker at dele dine kontaktoplysninger, bedes du på separat mail gøre Bestyrelsen opmærksom herpå ifm. at du indsender din ansøgning.