Bliv medlem af Odder Kulturforening

Vær med til at sætte kulturen på dagsordenen i Odder!

dder Kulturforening er for alle med interesse for kulturen i Odder og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Herunder f.eks. udøvende kulturaktører, kreative erhverv, kulturforeninger og organisationer samt privatpersoner, som aktivt arbejder for at skabe kultur eller kulturelle oplevelser.

Odder Kulturforening har omkring 350 medlemmer - og her er altid plads til flere!

Som medlem orienterer bestyrelsen dig om kommende ansøgningsrunder og nyheder fra foreningen. Alle medlemmer inviteres til generalforsamling samt to uddelingsmøder om året. 

Indmeldelse

Meld dig ind via indmeldelsesblanketten herunder, og dit medlemskab er gyldigt med det samme.

Kontingent 

Det er ganske gratis at være medlem af Odder Kulturforening.

Odder Kulturforening fastsætter hvert år på sin generalforsamling kontingent for forudgående år. 

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra ønsket dato, dog senest med udgangen af indeværende år.

Kontakt os her

Adresse

Kontakt Bestyrelsen i Odder Kulturforening på mail:
kulturforening@odder.dk 

Du kan også finde Odder Kulturforening på facebook:
www.facebook.com/odderkulturforening 

Skal du sende din ansøgning?
Så finder du mere info HER