Bliv medlem af Odder Kulturforening

Vær med til at sætte kulturen på dagsordenen i Odder!

Odder Kulturforening er for alle med interesse for kulturen i Odder og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Herunder f.eks. udøvende kulturaktører, kreative erhverv, kulturforeninger og organisationer samt privatpersoner, som aktivt arbejder for at skabe kultur eller kulturelle oplevelser.

Odder Kulturforening har omkring 350 medlemmer - og her er altid plads til flere!

Som medlem orienterer bestyrelsen dig om kommende ansøgningsrunder og nyheder fra foreningen. Alle medlemmer inviteres til generalforsamling samt to uddelingsmøder om året. 

Indmeldelse

Meld dig ind via indmeldelsesblanketten herunder, og dit medlemskab er gyldigt med det samme.

Kontingent 

Det er ganske gratis at være medlem af Odder Kulturforening.

Odder Kulturforening fastsætter hvert år på sin generalforsamling kontingent for forudgående år. 

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra ønsket dato, dog senest med udgangen af indeværende år.

Odder Kulturforening på facebook

Du kan også blive en del af fællesskabet om kulturlivet i Odder på facebook - meld dig ind i Odder Kulturforenings åbne gruppe:

Gå til facebookgruppen!

Kontakt bestyrelsen

Kontakt Bestyrelsen i Odder Kulturforening på mail:
kulturforening@odder.dk 

Du kan også blive en del af fællesskabet om Odder Kulturforening i vores facebookgruppe:

Gå til facebookgruppen