Bestyrelsen

Odder Kulturforenings bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges/udpeges på følgende måde:

4 medlemmer fra foreningens medlemskreds, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for en 2 årig periode og der er 2 medlemmer på valg i lige år og 2 i ulige år.

3 medlemmer fra kommunale kulturinstitutioner (Odder Museum, Odder Musikskole, Odder Bibliotek og VitaPark). Medlemmerne udpeges internt i institutionerne og forvaltningen.

Derudover er der valgt 2 suppleanter fra foreningens medlemskreds.

Odder Kulturforenings bestyrelse

Tine Mynster
Formand, valgt fra foreningens medlemskreds

Niels Christian Simmelsgaard
Næstformand, kulturchef og leder af Musikskolen

Pernille Helbo
Valgt fra foreningens medlemskreds

Steen Bille
Valgt fra foreningens medlemskreds

Jørgen Rønsbo
Valgt fra foreningens medlemskreds

Klaus Markmann
Leder af Odder Museum

Jesper Simonsen
Leder af Odder Bibliotek

Lene Vidding
Suppleant, valgt fra foreningens medlemskreds

René Ingemann Pedersen
Suppleant, valgt fra foreningens medlemskreds

Repræsentation fra Forvaltningen i Odder Kommune
Katrine Hellfritzsch, Udviklingskonsulent