Strategispor

Strategispor giver Odder Kulturforening mulighed for at fokusere arbejdet på de områder, hvor foreningens medlemmer har vurderet, at der er størst behov for udvikling og forandring.
Odder Kulturforening arbejder med tre strategispor.

Strategispor

Vores mål med strategisporet Kreativ udfoldelse er at:

 • understøtte at både børn og voksne kan få let adgang til og bedre rammer for at udfolde sig kreativt i Odder Kommune.
 • bidrage til udvikling af en kreativ skole, der bygger på nytænkning af hvordan en kreativ skole organiseres, drives og gør brug af lokalsamfundets ressourcer og fagkompetencer.
 • understøtte samarbejde med institutioner, virksomheder og kompetencer i og uden for kommunen, der har berøringsflader på det kreative og skabende område

Vores mål med strategisporet Stærke oplevelsesrum er at:

 • styrke udvikling af stærke oplevelsesrum, som ramme om kulturen i odder Kommune.
 • opnå at kulturens aktører i højere grad inddrages i de processer, hvor rammerne for kulturudfoldelse og kulturudøvelse i Odder Kommune er i spil.
 • opnå at Odder Kulturforening bliver et forum hvor kulturens aktører kan have en konstruktiv og åben dialog om behov og ønsker til kulturens rammer for udfoldelse og oplevelser.
 • støtte initiativer som eksperimenterer med kulturoplevelser og udfoldelse i såvel eksisterende som nye rum for kulturen – og som sætter eksisterende rammer og ressourcer i spil på alternative måder

Vores mål med strategisporet Sparring og synlighed er at:

 • kortlægge hvilke behov eller barrierer kulturforeningens medlemmer ser i forhold til at skabe mere synlighed og bedre overblik over, hvad der sker på kulturområdet i Odder kommune.
 • kortlægge hvilke behov der er blandt aktører og udøvende, som kan gøre det lettere og mere tilgængeligt at låne og anvende fælles kapacitet af grej, instrumenter, værksteder, rum mv.
 • inspirere til og fremme dialog og netværk såvel mellem kulturens aktører som med relevante samarbejdsparter så tværgående samarbejde fremmes og skaber nye muligheder.

Vision

Odder Kulturforening vil samle og styrke kulturlivet, som en betydningsfuld kraft for den enkelte og for fællesskabet.

Formål

Vi ser kulturen som en vigtig sammenhængsskabende kraft i såvel den enkeltes liv som i fællesskabernes; Det være sig de små nære fællesskaber såvel som de større, der kan være med til at forbinde mennesker/borgere i hele Odder kommune.

Foreningens mål er at understøtte og inspirere til kulturel udfoldelse i bred forstand og yde økonomisk støtte hertil.

Det er ligeledes foreningens mål at yde støtte til kunstneriske udtryk i forventningen om, at kunsten og samtalen om kunsten beriger vores allesammens hverdag og skaber livskraft.

Foreningen vil arbejde for at samle og styrke alle gode kræfter, der virker på det kulturelle område og med rod i det allerede bestående søge at styrke samarbejde og videre udvikling i form af nye initiativer.

Kulturforeningen ønsker at sikre gennemsigtighed i måden hvorpå de offentlige midler forvaltes. Foreningen ønsker løbende at evaluere arbejdet og foretage de nødvendige justeringer i forhold til vores vision.

Værdier

Vi betragter Odder Kulturforening som et handlingsfællesskab.

Vi vægter og vil arbejde for at:

 • nye initiativer og løsninger skabes gennem aktivt medlemskab
 • nytænkning af måder og metoder for at fremme sagen og skabe bevægelse i ønsket retning
 • være i øjenhøjde og fælles i handling gennem høj grad af involvering og dialog
 • udvikle kvalitet på alle måder også i processerne frem mod mål
 • skabe rammer for idéudveksling, inspiration, initiativer og læring.
Læs mere om de tre strategispor

Hent pdf

Strategispor Odder Kulturforening