Sådan søger du støtte - ansøgningsprocessen

Vil du søge kulturpuljemidler til dit kulturprojekt? Læs hvordan her! 

Du udfylder og sender din ansøgning direkte i ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Alternativt kan du hente ansøgningsskemaet i word-format, udfylde det, og sende det til bestyrelsen på mail:kulturforening@odder.dk

Orienter dig i ansøgningskriterierne og de formelle krav, før du skriver din ansøgning.

Læs mere om kriterier og krav her. 


BEMÆRK! Alle ansøgninger offentliggøres i Kulturforeningens medlemskreds. Hvis du ikke ønsker at dele dine kontaktoplysninger, bedes du på separat mail gøre Bestyrelsen opmærksom herpå ifm. at du indsender din ansøgning. 

Efter endt ansøgningsrunde screener bestyrelsen de indkomne ansøgninger. Bestyrelsen vurderer ansøgningen ift. kriterier og formelle krav. Bestyrelsen kontakter dig, hvis de i vurderingen har behov for yderligere oplysninger. 

De ansøgere, som vurderes indenfor kriterierne og som imødekommer de formelle krav, skal præsentere deres ansøgninger på et fysisk uddelingsmøde. Her stemmer Kulturforeningens medlemmer om hvilke ansøgninger, der skal imødekommes.

Du kan få tildelt enten helt eller delvis støtte til dit projekt.
Hvis du får tildelt støtte modtager du fra bestyrelsen et tilskudsbrev, hvor rammerne for din støtte er beskrevet.
Det er muligt at få udbetalt støtten før eller efter afvikling af projektet.
Det er muligt at få udbetalt støtten til en konto knyttet til et CPR-nr eller et CVR-nr. 

Hvis dit projekt opnår støtte, modtager du fra bestyrelsen et tilskudsbrev. Hermed forpligter du dig på at fremsende dokumentation for, at det ansøgte projekt afvikles i henhold til ansøgningen. Dokumentation kan være kvitteringer, kontrakter, billeder og video. 

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål omkring ansøgningsprocessen – vi glæder os til at læse og se alle jeres ideer og projekter.


Du kan kontakte bestyrelsen på mail: kontakt@odderkulturforening.dk