Uddeling af støtte til projekter

I Odder Kulturforening er det medlemmerne, der uddeler støtte på 2 årlige uddelingsmøder.

Sådan stemmer vi til uddelingsmødet

På uddelingsmødet er alle ansøgere inviteret til at give en præsentation af deres ansøgte projekt, og det vil være muligt at stille spørgsmål.

Herefter har hvert medlem maks. 5 stemme at afgive til ansøgerfeltet.
Det er muligt at afgive mindre end 5 stemmer.
Det er kun muligt at afgive 1 stemme pr. ansøger, og altså ikke at placere alle sine 5 stemmer ét sted.

Afstemningen foregår anonymt og med optælling på aftenen.

Sådan uddeler vi støtte efter stemmerne

Ved hver uddeling er der en fastlagt pulje penge, der uddeles. Beløbet annonceres på mødet.

Ansøger med flest antal stemmer får tildelt penge, herefter følger ansøger med næstfleste antal stemmer - og så videre. Ansøgere får tildelt det fulde ansøgte beløb. Fordelingen fortsætter efter rangeringen af stemmeantal indtil hele puljen er uddelt.

I tilfælde af at der er penge til delvist at imødekomme den næste ansøger i rækken, får denne mulighed for at vurdere, om de ønsker at gennemføre projektet med den delvise støtte.

Ansøgere rangeret efter at alle puljemidler er uddelt, opnår ikke støtte.

Alle medlemmer har stemmeret
- husk at melde dig ind

Til uddelingsmødet er det medlemmer af Odder Kulturforening, der har stemmeret. Medlemskab giver dig altså mulighed for at give din stemme med, når kulturpuljemidlerne skal tildeles en række spændende kulturprojekter.

For at opnå medlemskab og stemmeret skal du melde dig ind i Odder Kulturforening inden uddelingsmødet.

Indmeldelse sker på hjemmesiden.

Medlemskab er gratis.